Microfire rezisitve

Resistive se numesc microfire pe bază de aliaje care sunt utilizate pentru producerea rezistențelor de precizie. Principalele cerințe față de microfire rezistive sunt:

  • aproape de zero coeficientul termic de rezistență (CTR), în marja temperaturilor de lucru;
  • stabilitate în timp al rezistenței;
  • la temperatură mică o forța electromotoare în pereche cu cupru;
  • o mare stabilitate a rezistenței după acțiunea temperaturilorclimaterice mari și mici;
  • rezistențp la diferite medii de producție – umidate, aburi de acizi și alcalini, alte medii agresive.

Exemplu de aliaje rezistive utilizate în microfire sunt prezentate în tabel:

Aliaj

Compoziția

Rezistența Ohm*mm2/m

Marja rezistenței kOhm/m

CTR

Grad-1

Marja temp. de lucru Сo

Manganin

Cu-Ni-Mn-Si

0,45 - 0,5

1,5 - 50

±10*10-6

- 20 ÷ +90

DN(ДН)-1

Cu-Ni-Mn-Si

0,5 - 0,6

1,5 - 50

±5*10-6

- 60 ÷ +120

Aliaj C (Ц)

Ni-Mn-Cr-Si  

1,4 – 1,5

5 - 250

±1*10-6

- 60 ÷ +280

70 NHS(НХС)

Ni-Cr-Si  

1,6 – 1,7

50 - 800

±1*10-6

- 60 ÷ +280

 

Microfire magnetice

La un nou umpuls de utilizare a microfirelor a adus rezultatele cercetării proprietăților magnetice ale microfirelor cu miezul amorf și microcristalin.

Din aliajele elaborate se pot obține microfire cu o magnetostrictție pozitivă, negativă sau zero.

Tensiunile axiale, radiale și tangențiale, cât semnul și valoarea magnetostricției formează o mare varietate de structuri magnetice și proprietăți magnetice.

La o magnetostricție pozitivă (aliaje pe bază de fier) orientarea anizotropiei magnetostatice și magnetoelastice, și orientarea magnetizării ușoare, coincid cu axa microfirului. Microfirul are proprietatea – bistabilă. Remagnetizarea e realizează cu un singur salt Barkhausen.

   

Impulsul de remagnetizare și curba de histresis a microfirului bistabil

 

În cazul magnetostricției pozitive, din aliaje pe bază de cobalt, anizotropia magnetoelastică crează axa uțoarei amgnetizări orientată perpendicular față de axa microfirului. Într-un câmp magnetic longitudinal așa fel de microfire sunt remagnetizate prin rotație (rotire) vectorului magnetizării. Bucla de histerezis este înclinată cu o foarte mică forță coercitivă (remagnetizarea fără histerezis).

Buclă de remahmetizare fără histerezis pentru microfire cu magnetostricție negativă

 

În microfire cu o magnetostricție aproape de zero (mică negatvă) se crează structri magnetice complicate – ”circulare” sau ”elicoidale” cu doemnii de închidere la suprafață.

La așa microfire sunt obținute valori record ale permeabilității magnetice (până la 1000000) și a impedanței magnetice la frecvențe mari (pînă la 800%).

 

 

Impulsul de remagnetizare și bucla histresis al microfirului cu o magnetostricție mică negativă

 

Microfire sensibile la stres

(microfie sensibile la tensiuni mecanice)

 

Ca rezultat al tartamentului termomecanic al microfirului, se schimbă caracterul magnetizării – bucla histerezis dreptunghiulară, caracteristică pentru microfire bistabile, devine înclinată.

 

Bucla histerezis al microfirului cu magnetostricție pozitivă, supusă tratamentului termomecanic (stress 500MPa, (1) 300 ºС, 3 ore; (2) 280 ºС, 40 min.; (3) 265 ºС, 40 min.; (4) 235 ºС, 40 min.; (5) 215 ºС, 40 min)

 

La aplicarea forței de întindere acestor microfire aduce la tranziție de fazî inversă – trecerea bulcei înclinate în dreptunghiulară, ca la firul inițial.

Permeabilitatea magnetică, forța coercitivă și amplitudinea impulsului sub influența forței de întindere se schimbă de 50-100 ori.

Pe baza acestor tipuri de microfire pot fi produși senzori hipersensibili al tensiunii, mișcării, sensibile la stres materiale compozite.